Iwan & Rebekka Sahertian

Bio

Iwan & Rebekka Sahertian

“Het is ons verlangen om, met muziek en zang, mensen te helpen God op een bijzondere manier te ontmoeten in lofprijs en aanbidding.”

Iwan en Rebekka Sahertian zijn getrouwd, ouders van drie kinderen en actief in kerken, op evenementen,     conferenties en vele andere plekken als aanbiddingsleider, muzikant en coach/trainer. Ze delen hun passie voor muziek én het verlangen om mensen te helpen God te ontmoeten. Zelf ervoeren ze in 2008 dat God ze riep om een grote stap te zetten. Ze zegden hun vaste banen op zich volledig te gaan richten op de bediening in de muziek die Hij voor hen had.

“Onze vaste banen opzeggen en God daarin volledig vertrouwen was niet altijd makkelijk. We hebben hierdoor wel geweldige wonderen meegemaakt. God laat ons steeds weer merken dat Hij ons niet los laat.”

Iwan en Rebekka geven invulling aan hun bediening door samen eigen muziek uit te brengen. Door op te treden als duo, met band, als ook onafhankelijk van elkaar bij vele projecten (waaronder Opwekking, Teenzone, Square, Like Jesus, Simply Jesus, WorshipChurch e.a.). Ze trainen en coachen aanbiddingsteams door het hele land en zijn regelmatig betrokken bij het werk van andere artiesten.