Iwan & Rebekka Sahertian

Coaching & Training

Iwan en Rebekka hebben ontdekt dat er in veel kerken en gemeenten een grote behoefte is aan een stukje coaching en begeleiding van het aanbiddingsteam. Muzikanten en vocalisten spelen vaak week in week uit samen, maar  ervaren soms door de tijd heen dat het een sleur begint te worden, of dat de samenwerking onderling wat moeizaam verloopt.

Willen jullie de kwaliteit van de band verbeteren? Of zijn jullie op zoek naar een manier om God op een vernieuwde, diepere manier te zoeken, maar weten jullie niet hoe? Iwan en Rebekka bieden coaching aan op maat. Het kan goed zijn om weer eens stil te staan bij de reden waarom God muziek heeft gegeven en wat jouw rol is als muzikant of zanger(es) tijdens momenten van lofprijzing en aanbidding.

Iwan en Rebekka inventariseren waar de behoeften liggen binnen jullie team, om daar vervolgens, binnen een nader te bepalen traject, op in te spelen tijdens een aantal coachingsavonden.

Benieuwd wat dit voor jullie team kan betekenen? Neem dan nu contact op!

Referenties

Het muziekteam van Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer heeft ruim een jaar een coachingstraject gevolgd. Dit traject werd op inspirerende wijze begeleid door Iwan en Rebekka. Het hele team heeft een aantal tools meegekregen welke in de praktijk kan worden toegepast. Het was een heel intensief traject, maar we zijn Iwan en Rebekka zeer dankbaar voor hun inzetbaarheid en tevens voor hun bezieling die ze in het hele traject hebben gelegd.”

Michael & Anja (Coördinatie muziekteam PGMZ) – Bandcoachingstraject

Met veel plezier wil ik als voorganger van House of Heroes in Harderwijk Iwan en Rebekka aanbevelen als aanbiddingleiders. We werken al jaren met Iwan en Rebekka en we zien twee pure mensen die het hart van David hebben en letterlijk de hemel naar beneden halen met hun aanbidding. Wat ons enorm aanspreekt is dat ze geen optreden geven, maar door middel van hun leven met God doordeweeks Gods hart en aanwezigheid brengen op het moment dat ze op het podium staan. Wat ons als leiders aanspreekt en raakt is dat ze gevoelig zijn voor de leiding van de Heilige Geest. Het is regelmatig gebeurt dat tijdens de aanbidding de Heilige Geest een duidelijke richting geeft en dat ze gehoorzaam zijn aan Zijn stem en hun eigen liederen keuze dan loslaten. Wat er dan gebeurt is heel bijzonder. Het gebeurt zelfs dat door hun aanbiddingblok heen de spreker mee gaat in wat er tijdens de aanbidding gebeurt en de boodschap daarop aanpast. De getuigenissen van dit soort samenkomsten zijn overweldigend. We zien twee bijzondere mensen die met hun beiden benen op aarde staan en in staat zijn om een stukje hemel op aarde te brengen. Het is voor ons als leiderschapsteam een voorrecht om met deze twee kanjers samen te werken en Gods Koninkrijk zichtbaar te maken.

Mattheus van der Steen (Voorganger House of Heroes)

Ruim 40 jaar geleden ontdekte ik de boodschap van Davids Tabernakel, een periode van 40 jaar, onder de regering van Koning David.  Voor Israel was dit de grootste tijd, en nooit was de aanwezigheid van God zo merkbaar, voelbaar en zichtbaar in hun midden geweest. Koning David bracht de Ark van het Verbond – de tegenwoordigheid van de Heere –  terug in het land en stelde een heel nieuw priesterschap aan.  De priesters hadden als taak en bediening lofprijs en aanbidding – rond de klok. Deze periode van een profetische aanbidding was een profetische afschaduwing voor wat de Nieuw Testamentische kerk zou zijn. De aanbidding in Davids Tabernakel was onder leiding van mannen zoals  Asaf, Heman, Juduthun, Chenanja en vele anderen.  Mannen die vol waren van de Heilige Geest en aanbidding begrepen. Voor mij zijn Iwan en Rebecca als Asaf en de andere leiders in Davids Tabernakel.  Zij begrijpen muziek, maar veel meer, zij begrijpen profetische aanbidding.  Ze zijn zo gevoelig voor de Heilige Geest. Als ik samen met hen ben is afstemmen op de Heilige Geest zo makkelijk.

Jan Sjoerd Pasterkamp