Iwan & Rebekka Sahertian

RSFWN / Online worshipavond

Rebekka Sahertian & Friends Worship Night

Jezus. Er is geen naam met een diepere betekenis. Juist nu, in de situatie waarin we ons bevonden toen Iwan op de IC lag met corona, willen we Hem zoeken. Hem aanbidden. Hem de eer geven die Hem toe komt. Nu Iwan’s stem niet klinkt en alles in hem tot stilte is gebracht, willen wij onze stemmen verheffen en Zijn naam, de naam van Jezus verhogen. We geloven dat er kracht is in het aanroepen en uitzingen van de naam van Jezus en kiezen ervoor dat juist nu mét elkaar te doen.